Hệ thống chứng chỉ SOLIDWORKS quốc tế

HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ SOLIDWORKS QUỐC TẾ

 

Có rất nhiều bạn quan tâm tới hệ thống chứng chỉ Solidworks nhưng chưa phải ai cũng hiểu được hệ thống chứng chỉ đó bao gồm những gì, điều kiện để thi là như thế nào. Sau đây tôi sẽ giải thích về các loại chứng chỉ đó. Có 5 loại chứng chỉ Solidworks quốc tế và Các cấp độ chứng chỉ từ thấp tới cao như dưới.

CSWA – Certificate Solidworks Associate

CSWP – Certificate Solidworks Professional

CSWPA – Certificate Soldiworks Professional Advanced

 • Sheet Metal
 • Weldments
 • Surfacing
 • Mold Tool
 • Drawing Tool

CSWE – Certificate Solidworks Expert

CPPA – Certificate  PDM  Professional Administrator

CSWA (Certificate Solidworks Associate )

Chứng chỉ CSWA chứng nhận cho các học viên có kinh nghiệm về SOLIDWORKS tối thiểu từ sáu đến chín tháng và có kiến thức cơ bản, nền tảng và thực tiễn về kỹ thuật. SOLIDWORKS khuyến cáo rằng điều kiện tiên quyết để các học viên đăng kí dự thi là xem lại các hướng dẫn trực tuyến về các bộ phận, lắp ráp và các bản vẽ và có ít nhất 45 giờ đào tạo SOLIDWORKS trên lớp, hoặc sử dụng SOLIDWORKS với các nguyên tắc và thực hành thiết kế kỹ thuật cơ bản.

CSWP (Certificate Solidworks Professional)

Mỗi ứng viên được cấp chứng chỉ CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) chứng minh khả năng của họ có thể thiết kế và phân tích các phần tham số tính năng phức tạp trong phần mềm SOLIDWORKS.

Để tham gia kì thi CSWP, bạn phải trải qua các khóa đào tạo sau: SOLIDWORKS Essentials, SOLIDWORKS Drawings, Advanced Part Modeling, và Advanced Asembly Modeling.

Kỳ thi CSWP gồm ba phần riêng biệt. Các kỳ thi được phân đoạn cho phép bạn thực hiện từng phần bất cứ lúc nào và theo thứ tự bất kỳ và nếu muốn bạn có thể lựa chọn thực hiện cả ba kỳ thi liên tiếp. Khi tất cả ba phần thi được hoàn thành, bạn sẽ tự động được nhận chứng chỉ CSWP.

CSWPA – Certificate Soldiworks Professional Advanced

CSWPA là các chứng chỉ chuyên nghiệp nâng cao. Bao gồm :

 • Sheet Metal (thiết kế kim loại tấm)
 • Weldments ( thiết kế khung,kết cấu hàn)
 • Surfacing (thiết kế bề mặt)
 • Mold Tool (thiết kế khuôn)
 • Drawing Tool (trình bày bản vẽ 2D)

Mỗi ứng viên sẽ thi những phần riêng biệt và được cấp chứng chỉ cho những phần thi đó

CSWE (Certificate Solidworks Expert)

CSWE  là các chứng chỉ chuyên gia SolidWorks. Người đạt được chứng chỉ CSWE thì sẽ dễ dàng thể hiện khả năng sử dụng các chức năng và tính năng tiên tiến để giải quyết các mô hình phức tạp. Đồng thời họ cũng phải hiểu biết về tất cả các lĩnh vực của phần mềm SolidWorks.

Vì là chứng chỉ dành cho chuyên gia nên điều kiện để được thi các ứng viên phải có :

 • Vượt qua kì thi CSWP thành công
 • Vượt qua ít nhất 4 trong số các bài thi CSWP (Sheet Metal,Weldments,Surfacing,Mold Tools,Drawing Tools)

CPPA (Certificate  PDM  Professional Administrator)

CPPA là chứng chỉ quản trị viên chuyên nghiệp. Người được cấp CPPA phải vượt qua kì thi năng cao về kĩ năng quản trị chuyên nghiệp của SolidWorks PDM và sẵn sàng quản lí thực hiện SolidWorks PDM Professional thay mặt cho công ty của mình.

Call Now Button