Beyond Solidworks

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP HỌC TƯ DUY THẾ KỶ 21 ?

Thế giới đang không ngừng biến chuyển với hai sự thay đổi lớn:

Sự toàn cầu hoá (con người trên thế giới gần gũi hơn và dễ dàng đi đến đất nước mới, tiếp cận những nền văn hóa mới)

– Sự phát triển không ngừng của công nghệ hiện đại (thông tin có thể được truy cập tức thì từ bất cứ đâu)

Phương pháp học thế kỷ 21 là sự kết hợp hoàn hảo những kiến thức từ các môn học chính với những kỹ năng thiết yếu để các bạn trẻ thích ứng, hội nhập và thành công trong thế giới hiện tại.

Tại Trung tâm Solidworks Thành Đô, chúng tôi không chỉ giúp học viên giỏi thiết kế  mà còn không ngừng trang bị cho các bạn hành trang là những kỹ năng như:

  • Communication – Kỹ năng giao tiếp | Collaboration – Kỹ năng hợp tác | Creativity – Khả năng sáng tạo
  • Critical thinking – Tư duy phản biện | Digital literacy – Kiến thức công nghệ | Self-reflection – Khả năng tự hoàn thiện bản thân
Call Now Button