Chứng chỉ quốc tế Solidworks có giá trị toàn thế giới
Tổ chức thi liên tục với nhiều ưu đãi

Lịch thi chứng chỉ quốc tế Solidworks

  • Lệ phí thi (dành cho chứng chỉ CSWA; CSWP; CSWPA) :

– Đối với học viên tại Trung tâm Solidworks Thành Đô : Miễn phí

– Đối với người không phải học viên của Trung tâm:

+) Người đi làm : 1.500.000đ

+) Học sinh, sinh viên : 1.200.000đ

*Lưu ý : Thí sinh cần đăng ký trước tối thiểu 3 ngày để xác nhận thông tin và lịch thi cụ thể

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

14/04/2018

Thứ bảy

8h 

13h

Trung tâm STDC

Đăng ký

29/04/2018

Chủ nhật

8h

13h 

Trung tâm STDC

Đăng ký

 

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

13/05/2018

Chủ nhật

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

26/05/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

16/06/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

23/06/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

14/07/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

28/07/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

12/08/2018

Chủ nhật

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

25/08/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

15/09/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

23/09/2018

Chủ nhật

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

13/10/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

27/10/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

17/11/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

30/11/2018

Chủ nhật

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

15/12/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

23/12/2018

Chủ nhật

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

 STDC – Trung tâm Solidworks Thành Đô là cơ sở duy nhất khu vực miền Bắc được chính hãng Solidworks ủy quyền đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn thế giới. Với đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm thực tế và giáo trình luôn được cập nhật liên tục, chúng tôi đã đào tạo cho rất nhiều đối tượng khách hàng là sinh viên, người đi làm hay các doanh nghiệp có liên quan đến thiết kế 3D cơ khí. Phần mềm SolidWorks được sử dụng bởi hơn 2 triệu kỹ sư và nhà thiết kế trên toàn thế giới. Là một Trung tâm đào tạo chính hãng,  chúng tôi cam kết và tập trung cung cấp đào tạo và hỗ trợ để giúp bạn nhận ra lợi ích cũng như có một tương lai vững chắc.